Wednesday, 6 July 2011

അമ്മ മലയാളം കരയുന്നു

മാറ്റത്തീന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ പെട്ടു പരക്കം പായുന്ന മലയാളി ഒരമ്മയുടെ കണ്ണുനീർ കാണുന്നുണ്ടോ ? ഈ അമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ ജനിച്ചു വീണു , എന്തിനെന്നറിയതെ ഓടി തളർന്നു , ഒടുവിൽ ആ മടിത്തട്ടിൽ തന്നെ വിലയം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ , കയ്‌വശം ഒന്നും എടുക്കതെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരുന്നു . പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി നാം പരക്കം പായണം ? ആർക്കു വേണ്ടി ??

മാറ്റങൾ .......മാറ്റങൾ............മാറ്റങൾ....................നല്ലതിനോ ?


പണ്ടു ഓല മേഞ തിയറ്ററിനു മുൻപിലെ പോസ്റ്ററിൽ ഒരു വലിയ " A " കണ്ടാൽ , പോസ്റ്ററിൽ നോക്കന്ന്തു പോലും അപരാധമായി കണ്ടിരുന്ന കൌമാരങൾ , ഇന്നു ആ ചിത്രങൾ കൊട്ടിഘോഷിച്ചു റിമേക് ചെയ്യുംബ്ബോൾ ആദ്യ ദിനം തന്നെ തിയറ്ററിനു മുന്നിൽ അടി കൂടുന്നവർ , സ്വന്തം LAPTOP ൽ DOWNLOAD ചെയ്തു കൂട്ടുകർക്കു വിതരണം ചെയ്യുന്നവർ , സിനിമയുടെ കലാമൂല്യം കാണുവാനോ അതോ പുതിയ നായികമാർ എന്തു കാണിച്ചു എന്നു കാണുവാനോ ? പുതിയ തലമുറയുടെ സ്വാതന്ത്രത്തിൽ , സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കണോ അതൊ മൂല്യചുതി വന്ന ബാല്യ കൌമാരങളെ അപലപിക്കണോ ?


ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടു പോലും മുറിപെടുത്താതെ , വർഷങൾ സ്നേഹിച്ചു, അകലേണ്ടി വന്നാൽ നന്മ നേർന്നു പിരിയുന്നു , ജന്മം മുഴുവൻ മനസ്സിൽ ഒരു നോവാകുന്ന പ്രണയം . ഇന്നു ഒരു miised call ൽ തുടങി അടുത്ത ദിവസം ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ അവസാനിചു , പിന്നെ കൂട്ടുകരുടെ mobile ചിത്രങളീൽ ആ പ്രണയം ഒരു ആഘോഷമാകുമ്പോൾ, പലവട്ടം കയ്മാറി അവൾ ഒരു പീഡനകഥയിലെ നായിക ആവുമ്പോൾ ആരെ പഴി പറയണം ? പ്രണയത്തെയൊ ? തനിക്കു സ്വന്തമായില്ലെങ്കിൽ സ്‌നേഹിച്ച്വളെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാക്കുന്ന മനസ്സുകളിൽ എവിടെ ആണു പ്രണയം ?


Beevarges Que കാണുമ്പോൾ , മലയാളിയുടെ കുടിവെള്ളം ആയി മദ്യം മാറുമ്പോൾ ഓർത്തു പോകുന്നു .
കൂട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം വല്ലപ്പൊഴും ഒരിക്കൽ മദ്യം കഴിച്ചാൽ പുറകിലെ വാതിലിലൂടെ ആരും കാണാതെ സ്വന്തം മുറിയിൽ മുഖം ഒളീപ്പിക്കുന്ന അന്നത്തെ യുവത്ത്വം . ഇന്നു social drinking എന്ന പേരിൽ പാർട്ടികളിലും , family functions ൽ വരെ മദ്യം ഒരു ആഘോഷം ആകുമ്പോൾ അച്ചൻ തന്നെ മകനു നാവിൽ മദ്യത്തിന്റെ ഹരിശ്രീ കുറിക്കുകയാണു എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ?


വഴിയിൽ ഒരാൾ അപകടത്തിൽ പെട്ടു കിടന്ന് രക്തം വാർന്നു പൊയി മരിച്ഛാലും തിരിഞ്ഞൂ നോക്കാത്തവർ , ഒരു തീവണ്ടിയിൽ ഒരു സ്വപ്നം പൊലിഞപ്പോൾ നിസ്സംഗരായി നിന്നവർ , ഒരു ആണിനേയും , പെണ്ണിനേയും ഒന്നിച്ചു കണ്ടാൽ അവരുടെ ബന്ധം ചികഞു അവളെ നടുറോഡിൽ അപമാനിതയാക്കുമ്പോൾ , അമ്മെ നിന്റെ മക്കളെ ഓർത്തു ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നു .


പത്തു വയസ്സുകാരൻ നാലുവയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിക്കുംമ്പോൾ , ഇരുപത്തഞചുകാരൻ മുത്തശ്ശിയുടെ പ്രായമുള്ള എഴുപത്തിഞ്ചുകാരിയെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അച്ചൻ തന്നെ സ്വന്തം മകളെ അന്യർക്കു കാഴ്ച വക്കുംബോൾ , അയലത്തെ ചേച്ചിയെ സ്വന്തം ചേച്ചി ആയി കരുതിയിരുന്ന കൌമാരങൾ ഇന്നു സ്വന്തം ചേച്ചിയുടെ bathroom ൽ വരെ camera വയ്ക്കുമ്പോൾ , അമ്മെ നിന്റെ മക്കളുടെ മനോവയ്കല്യത്തിൽ ഞാൻ അമ്പരക്കുന്നു


മാറി മാറി വരുന്ന രഷട്രീയ കോമരങൾ അന്യോന്യം ചെളീ വാരിയെറിഞു അഴിമതിയിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ , ഒരുപാടു ഗദ്ഗദങൾ നീതി ന്യായ പെട്ടിയിൽ ഞെരിഞമരുമ്പോൾ അമ്മെ ഞങൾ ആരെ ആശ്രയിക്കണം ?
സന്യാസിമാരും , ആചാര്യന്മാരും , പാതിരിമാരും കച്ചവടക്കാരാകുമ്പോൾ ഞങൾ ആരെ വിശ്വസിക്കണം ?


എല്ലാം കണ്ടും , കേട്ടും അമ്മ കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കുമ്പോൾ , അതു തുടക്കാൻ ഈ മകൾ അശക്തയാണു . കാരണം ഞാനും അവരിൽ ഒരാൾ ആണല്ലോ . അമ്മേ .......നിന്റെ കണ്ണുനീർ വീണ്ടും ഒരു സുനാമി ആയി ഞങളിൽ പതിക്കാതിരിക്കട്ടെ ...............